Beleid en regels

Vertrouwenspersoon

Krijg je te maken met ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, agressie, pesten of discriminatie dan kun je dit melden bij de vertrouwenscontactpersoon Peter Pijl. Hij neemt contact met je op en zoekt samen met je naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Gewoon even overleggen kan ook al helpen.
Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Grensoverschijdend gedrag

Huishoudelijk reglement

In het Huishoudelijk Reglement T.V. Duinvliet staan onder meer de gedragsregels voor leden beschreven en de rechten en verplichtingen van bestuur en voor besluitvorming.

Statuten

In de Statuten T.V. Duinvliet zijn de interne regels vastgelegd die nageleefd moeten worden.

Privacybeleid

Tennisvereniging Duinvliet respecteert de privacy van zijn leden en/of bezoekers en zorgt er voor dat zorgvuldig met de persoonsgegevens wordt omgegaan. In ons privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met deze gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Ledenvergaderingen

Minimaal eenmaal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden. De laatste vergadering was op 3 november 2023. De verslagen van deze vergaderingen vind je op deze pagina, alleen toegankelijk voor leden na inloggen via "Mijn Club".

Protocol-Sociaal-Veilige-Sportomgeving-tbv-Grensoverschijdend-gedrag.pdf Huishoudelijk-Reglement-TV-Duinvliet-2016.pdf Statuten-TV-Duinvliet-2023.pdf