Privacybeleid

Wie zijn we

Wij zijn Tennis Vereniging Duinvliet, opgericht in februari 1982.
Ons website-adres is: https://www.tvduinvliet.nl. De vereniging is aangesloten bij de KNLTB onder nummer 29280. De vereniging staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 40595770. Voor meer informatie over onze vereniging, klik hier.

Dit is de privacyverklaring van T.V. Duinvliet. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Wij voldoen aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. T.V. Duinvliet verwerkt deze persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken gegevens indien u:

  • Zich aan- of afmeldt voor een lidmaatschap, zich inschrijft voor toernooien en/of competities. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, lidnummer, speelsterkte, foto (portret) en overige gegevens die door u worden verstrekt;
  • Contact met ons opneemt (via email of een formulier). Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw voor- en achternaam.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten waarvoor u een lidmaatschap heeft afgesloten;
  • Afhandeling van uw deelname aan de door ons georganiseerde toernooien en u informeren over het verloop daarvan;
  • Verzenden van onze nieuwsbrieven voor leden;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie;
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Media

Foto’s en video’s met een herkenbaar in beeld gebrachte betrokkene zijn op voorhand akkoord gegaan met het maken en publiceren ervan door instemming met de algemene toestemmingsbepaling in de lidmaatschapsvoorwaarden en/of evenementvoorwaarden.
Voor minderjarigen zal altijd toestemming gevraagd worden.

Desondanks mag ieder herkenbaar in beeld gebracht persoon zich melden met het recht om zich te verzetten tegen publicatie van dergelijke beelden.

Contactformulieren

Gegevens die u invult in formulieren op deze website, zoals contactformulier en aan- en afmeldformulieren, worden op de website opgeslagen en via e-mail aan de betreffende verenigingsfunctionaris gestuurd.

Cookies

Deze website gebruikt geen cookies voor bezoekers die geen beheerder zijn van de website.

Voor beheerders geldt dat zodra je inlogt, we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Analytics

T.V. Duinvliet verzamelt geen data over uw website bezoek.

Met wie we uw data delen

T.V. Duinvliet gebruikt de gegevens die u op onze website verstrekt uitsluitend voor administratie en voor communicatie met uzelf,
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De ledenadministratie wordt uitgevoerd door Tennispark Duinvliet. De trainingen worden georganiseerd door Tennis Kreatief. Hiertoe worden gegevens van leden gedeeld.

Uw gegevens worden ook ter beschikking gesteld aan de KNLTB voor zover nodig in het kader van uw lidmaatschap van de KNLTB.

Hoe lang we uw data bewaren

Wanneer u op deze website een formulier invult, dan wordt de door u gegeven informatie een maximaal 1 jaar bewaard.

Welke rechten u hebt over uw data

U kunt te allen tijde verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Aanvullende informatie

Hoe we uw data beveiligen

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. T.V. Duinvliet treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze leden en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Bij overige mailcommunicatie kunt u middels een reply kenbaar maken dat u niet meer geïnteresseerd bent in opvolgende acties. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.