Privacybeleid

Wie zijn we

Wij zijn Tennis Vereniging Duinvliet, opgericht in februari 1982.
Ons website-adres is: https://www.tvduinvliet.nl. De vereniging is aangesloten bij de KNLTB onder nummer 29280. De vereniging staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 40595770. Voor meer informatie over onze vereniging, klik hier.

Dit is de privacyverklaring van T.V. Duinvliet. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Wij voldoen aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. T.V. Duinvliet verwerkt deze persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken gegevens indien u:

  • Zich aan- of afmeldt voor een lidmaatschap, zich inschrijft voor toernooien en/of competities. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, lidnummer, speelsterkte, foto (portret) en overige gegevens die door u worden verstrekt;
  • Contact met ons opneemt (via email of een formulier). Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw voor- en achternaam.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten waarvoor u een lidmaatschap heeft afgesloten;
  • De registratie verzorgen bij de KNLTB en het produceren van KNLTB spelerspassen.
  • Afhandeling van uw deelname aan de door ons georganiseerde toernooien en u informeren over het verloop daarvan;
  • Verzenden van onze nieuwsbrieven voor leden;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie;
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Media

De tennisvereniging maakt tijdens evenementen beeldopnames en deelt deze op haar website, nieuwsbrieven en/of sociale media. We zouden graag elke keer van iedereen toestemming verkrijgen, maar de ervaring leert dat dit schier onmogelijk is. Daarom vragen wij u om actief bij ons aan te geven als u niet gefotografeerd of gefilmd wil worden. Dan zullen wij zorgen dat het beeldmateriaal waarop u staat niet gepubliceerd gaat worden.

 

Contactformulieren

Gegevens die u invult in formulieren op deze website, zoals contactformulier en aan- en afmeldformulieren, worden op de website opgeslagen en via e-mail aan de betreffende verenigingsfunctionaris gestuurd.

Cookies

Deze website gebruikt geen cookies voor bezoekers van de website.

Analytics

T.V. Duinvliet verzamelt geen data over uw website bezoek.

Met wie we uw data delen

T.V. Duinvliet gebruikt de gegevens die u op onze website verstrekt voor administratie, voor communicatie met uzelf, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De trainingen worden georganiseerd door Tennis Kreatief. Hiertoe worden gegevens van leden gedeeld.

Uw gegevens worden ter beschikking gesteld aan de KNLTB voor zover nodig in het kader van uw lidmaatschap van de KNLTB, waaronder facturatie van uw contributie.

Hoe lang we uw data bewaren

Wanneer u op deze website een formulier invult, dan wordt de door u gegeven informatie een maximaal 1 jaar bewaard.

Welke rechten u hebt over uw data

U kunt te allen tijde gebruik maken van uw rechten, zoals de AVG die definieert.

U kunt verzoeken inzage te krijgen in uw door de vereniging vastgelegde persoonlijke gegevens.

U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat kan bij de vereniging zelf, maar ook rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanvullende informatie

Hoe we uw data beveiligen

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. T.V. Duinvliet treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze leden en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Bij overige mailcommunicatie kunt u middels een reply kenbaar maken dat u niet meer geïnteresseerd bent in opvolgende acties. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.