Organisatie

Tennispark Duinvliet
Elswoutslaan 11, 2015 CR Haarlem (Google Maps)
Telefoon: 023-5440684

Ons KvK nummer is 40595770
Ons BTW nummer is 8074.06.272.B.01

Mailadressen van leden van het bestuur en commissies vind je hieronder:

Bestuur
Het bestuur vergadert vijf of meer keer per jaar, afhankelijk van wat er speelt in de vereniging. Daarnaast bewaakt het bestuur het budget, bereidt de ledenvergaderingen voor en stelt de agenda voor die vergaderingen op.

Albert-Jan Tamboezer

Voorzitter ad-interim en Penningmeester

Jeroen van Eekelen

Secretaris ad-interim en Technische Commissie

Donny Otte

Lid / Jeugdcommissie

Ledenadministratie
De ledenadministratie verwerkt alle vragen, aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen m.b.t. het lidmaatschap van onze vereniging. Ook voor ledenpassen, adreswijzigingen etc. kun je bij Gabriela en Manja terecht.

Gabriela Dijsselbloem

Ledenadministratie seniorleden

Manja van den Berg

Ledenadministratie jeugdleden

Nieuwe leden commissie
De nieuwe leden commissie helpt seniorleden die net lid van onze vereniging zijn geworden wegwijs te worden en zich thuis te gaan voelen.

Marion Verstraaten

Lid

Marieke van de Vijver

Lid

Technische Commissie
De TC organiseert de senioren voor- en najaarscompetitie, DuCo en EnCo (interne dubbel- en enkelcompetitie) en de clubkampioenschappen.  De TC beheert het banenschema, het afhangbord en de club app. Ook is de TC verantwoordelijk voor het kleurensysteem (stippen op de pasjes).

Jeroen van Eekelen

Voorzitter

Tom de Kivet

Lid / Competitie

 

Ido de Haan

Lid / DuCo / EnCo

 

Floor Jansonius

Lid

 

Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie organiseert voor alle jeugd regelmatig leuke evenementen/toernooitjes waaraan je kunt meedoen. Door het organiseren van leuke evenementen hopen wij de jeugd naar de banen te “lokken”, waardoor ze ook buiten de lessen om op de baan staan en recreatief kunnen tennissen en ze ook met andere kinderen in contact komen.

Donny Otte

Voorzitter

Bram van Tiggelen

Lid

 

Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie organiseert seizoensopeningen, toernooitjes, activiteiten tijdens de clubkampioenschappen en andere feestelijke evenementen.

Pieter Langers

 Voorzitter

Arne Hylkema

 Lid
 

Nico van Gelder

 Lid
 

Heleen Klip

 Lid
 

Communicatie Commissie
De communicatie commissie verzorgt en onderhoudt de website en e-mailings van onze vereniging. We hebben ons best gedaan om een mooie aantrekkelijke site te maken, waarop je gemakkelijk informatie kunt vinden.

Vacature

Web- en nieuwsbriefredacteur

 
Jeroen van Eekelen

Webmaster

Indeelcommissie

Jan Rienstra

Coördinator indelen maandagavond

Nico van Gelde

Coördinator indelen vrijdagavond

Janny van den Berg

Coördinator indelen overdag

An Dreijer

Coördinator indelen overdag

Vertrouwenspersoon
In het kader van het “Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Grensoverschrijdend gedrag” van NOC*NSF, is in de ALV van maart 2018 Peter Pijl benoemd als vertrouwenscontactpersoon.

 Peter Pijl
Vertrouwenspersoon