Organisatie

Bestuur
Het bestuur vergadert vijf of meer keer per jaar, afhankelijk van wat er speelt in de vereniging. Daarnaast bewaakt het bestuur het budget, bereidt de ledenvergaderingen voor en stelt de agenda voor die vergaderingen op.

Pieter Langers

Voorzitter

foto van Pieter Langers

Ank Siersema

Secretaris

foto van Ank Siersema

Albert-Jan Tamboezer

Penningmeester

foto van Albert-Jan Tamboezer

Jeroen van Eekelen

Lid / Technische Commissie

foto van Jeroen van Eekelen

Donny Otte

Lid / Jeugdcommissie

foto van Marthe Brunsveld

Ledenadministratie
De ledenadministratie verwerkt alle vragen, aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen m.b.t. het lidmaatschap van onze vereniging. Ook voor ledenpassen, adreswijzigingen etc. kun je bij Gabriela en Manja terecht.

Gabriela Dijsselbloem

Ledenadministratie seniorleden

Manja van den Berg

Ledenadministratie jeugdleden

Technische Commissie
De TC organiseert de senioren voor- en najaarscompetitie, DuCo en EnCo (interne dubbel- en enkelcompetitie) en de clubkampioenschappen.  De TC beheert het banenschema, het afhangbord en de club app. Ook is de TC verantwoordelijk voor het kleurensysteem (stippen op de pasjes).

Jeroen van Eekelen

Voorzitter

foto van Jeroen van Eekelen

Tom de Kivet

Lid / Competitie

foto van Tom de Kivet

Ido de Haan

Lid / DuCo / EnCo

foto van Ido de Haan

Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie organiseert voor alle jeugd regelmatig leuke evenementen/toernooitjes waaraan je kunt meedoen. Door het organiseren van leuke evenementen hopen wij de jeugd naar de banen te “lokken”, waardoor ze ook buiten de lessen om op de baan staan en recreatief kunnen tennissen en ze ook met andere kinderen in contact komen.

Donny Otte

Voorzitter

foto van Marthe Brunsveld

Steffi van den Berg


Lid

Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie organiseert seizoensopeningen, toernooitjes, activiteiten tijdens de clubkampioenschappen en andere feestelijke evenementen.

Caroline Theyse

Voorzitter

Ank Siersema

Lid

Danielle van Kempen

Lid

Nieuwe leden commissie
TV Duinvliet heeft een “Welkom bij TV Duinvliet“ commissie. Mocht je, nadat je lid bent geworden, vragen hebben over onze leuke vereniging, stuur ons dan een mail.

Bert Spriensma

Lid

foto van Katja Braam

Communicatie Commissie
De communicatie commissie verzorgt en onderhoudt de website en e-mailings van onze vereniging. We hebben ons best gedaan om een mooie aantrekkelijke site te maken, waarop je gemakkelijk informatie kunt vinden. 

Ank Siersema

Voorzitter

Ellen Vegter - Schnitker

Redacteur

Jeroen van Eekelen

Webmaster

foto van Jeroen van Eekelen

Vertrouwenspersoon
In het kader van het “Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Grensoverschrijdend gedrag” van NOC*NSF, is in de ALV van maart 2018 Peter Pijl benoemd als vertrouwenscontactpersoon.

Peter Pijl

Vertrouwenspersoon