Wijzigingen districts- en regio competitie (zaterdag/dinsdag).
De KNLTB heeft besloten deze competitie te gaan harmoniseren. Aanleiding hiervoor is o.a. de te grote versnippering van het aantal competitie soorten, te grote niveau verschillen en de grote reisafstanden.
Belangrijkste gevolg
Alle ploegrechten in in de districts- en regio voorjaarscompetitie komen te vervallen. Dit betekent dat als je team afgelopen jaar/jaren in een bepaalde klasse heeft gespeeld, je in 2019 niet automatisch weer in deze klasse wordt ingedeeld!
Ieder team moet een ploegopgave doen, m.a.w. de spelers van het team worden opgegeven en ingeschreven. De KNLTB gaat op basis daarvan de competitie opnieuw indelen.
Lees meer hierover in deze bijlage.