ALV op 25 maart

Noteer vast in je agenda. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is dit jaar op vrijdagavond 25 maart.
Alle leden ontvangen via e-mail 4 weken van tevoren een uitnodiging met de aanvangstijd en de agenda van der vergadering.

Wil je een agendapunt inbrengen, in dit artikel van het Huishoudelijk Reglement zie je hoe je dat doet (dus voor 18 februari indienen):
Artikel 8: De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.