Beleid banen reserveren

Onderstaand is tot 30 maart buiten werking i.v.m. de huidige Corona maatregelen

Naar aanleiding van de ledenenquête en andere input die we hebben ontvangen rondom het afhangbeleid gaan we hierin enkele aanpassingen doorvoeren. Als uitgangspunt hanteren we dat zoveel mogelijk leden moeten kunnen spelen. Daarnaast willen we wel flexibiliteit bieden aan leden die wat vaker willen spelen of door willen spelen nadat hun gereserveerde speeltijd verlopen is. Daarom geldt het volgende:

  • Een lid heeft de gelegenheid om maximaal 4 reserveringen per week te maken.
  • Indelen en training tellen als 1 van de 4 reserveringen. Reden hiervoor is dat door de club voor je wordt ‘afgehangen’ voor deze tijdstippen. Het lesbedrag voorziet in de kosten van de trainer/les, niet in baanhuur.
  • Om zoveel mogelijk leden te laten spelen op de populaire avonden (dinsdag en woensdag) mag je op 1 van deze 2 avonden spelen. Voor deze avonden blijft het ‘dubbel-only’. Mocht er na 16:00 op dezelfde dag blijken dat er ’s avonds banen vrij zijn, dan mag er vanaf dat moment ook enkelspel gereserveerd worden.
  • Doorspelen na een reguliere reservering, indelen ‘s avonds of lessen is toegestaan wanneer er een baan beschikbaar is wanneer je klaar bent. Hiervoor moet je (opnieuw) afhangen in de club-app, zodat het parkpersoneel inzicht heeft in wie er speelt. Mocht je op een baan verder willen spelen die nog bezet is, controleer dan eerst of men op die baan niet zelf door wil spelen (anders hebben zij voorrang).
  • Wanneer je afhangt om te spelen op dezelfde dag, of doorspeelt na een reguliere reservering, indelen of training, dan telt dat niet als één van de 4 reserveringen.
  • De duur van een reservering blijft hetzelfde, dus 80 minuten voor een dubbel en 40 of 80 minuten voor een single. 2 aansluitende reserveringen van 40 minuten voor een single tellen als 1.

Kom tennissen bij Tennisvereniging Duinvliet!

X