Baanreglement

Uitgangspunten
1. We spelen volgens het afhangsysteem, behalve tijdens het indelen, toernooien en competitie. Uitgangspunt hierbij is dat we zo veel mogelijk mensen tegelijk willen laten spelen. Tweetallen worden aangemoedigd met een ander tweetal een dubbel te vormen.

Banenschema
2. Het banenschema geeft aan wie welke banen mag gebruiken.
3. Afwijkingen van het banenschema worden door de Technische Commissie aangegeven in het digitale afhangsysteem.
4. Als een les niet doorgaat, wordt de lesbaan ook afhangbaan; tot 19:00 voor junioren en vanaf 19:00 voor senioren.

Juniorleden
5. Juniorleden dienen slechts af te hangen op banen die voor hen bestemd zijn zoals aangegeven op het banenschema.
6. Geselecteerde juniorleden hebben een gekleurde stip op hun kaart en mogen op seniorbanen afhangen met de bedoeling om met senioren mee te spelen. Zij mogen ook deelnemen aan de indeelavonden.

Afhangen 
7. Met een geldige ledenpas kun je afhangen voor 20 minuten (twee- of drietallen, single) of 40 minuten (viertallen, dubbel).
8. Een baan kan slechts afgehangen worden door tenminste twee spelers. Geen van de spelers mag tussen het moment van afhangen en de starttijd een baan bespelen. [bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, doordat je al had afgehangen, je deelneemt aan het indelen, of les hebt].
9. Na het verstrijken van je speeltijd dien je direct de baan te verlaten zodra de volgende spelers zich aandienen.
10. Als je na je speeltijd niet afgehangen wordt, mag je doorspelen totdat je afgehangen wordt. Je mag niet direct “doorhangen” om daarmee aansluitend je speeltijd te verlengen.

Bijhangen 
11. Als op een baan minder dan 4 spelers afgehangen hebben, dan mag je bijhangen.
12. Hang je bij, bij een single die al aan de gang is, dan zal het afhangsysteem de eindtijd aanpassen als dat mogelijk is.

Indelen
13. Op avonden dat er wordt ingedeeld, dien je zodra het indelen begint direct de baan te verlaten, ongeacht je starttijd.

Introducees
14. Het is voor leden mogelijk om incidenteel een niet-lid te introduceren. Per keer betaal je daarvoor 5 euro aan de bar. De speler die lid is hangt af via het afhangbord en heeft daar de mogelijkheid een introducé aan te melden (naam en e-mailadres). Een niet-lid kan maximaal 3x geïntroduceerd worden. Wie vaker wil spelen wordt geacht lid te worden.
Het is niet toegestaan dat zomerleden zich in het winterseizoen laten introduceren (en andersom).

Reglement van Orde Tennispark Duinvliet