Vertrouwenspersoon

In het kader van het “Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Grensoverschrijdend gedrag” van NOC*NSF, is in de ALV van maart 2018 Peter Pijl benoemd als vertrouwenscontactpersoon. Peter is te benaderen via de contactpagina.

Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Grensoverschijdend gedrag